Muzeul Judetean Botosani cu sediul in Botosani, str. Unirii nr. 15, cod fiscal 4013348, organizează licitație publică pentru închiriere spațiu în suprafață de 4,18 mp, amplasat în imobilul “Clădire Muzeu cărămidă – Muzeul de Științele Naturii Dorohoi”, situat în municipiul Dorohoi, str. A.I. Cuza nr. 43, județul Botoșani.
Documentația de atribuire se poate obține de la sediul Muzeului Județean Botoșani, Compartiment financiar, contabil, administrativ-achiziții – tel 0231/ 513446 . Persoanele interesate vor depune o solicitare scrisă la secretariat și vor achita suma de 25 lei la casieria unității reprezentând contravaloarea documentelor licitației.
Ofertele vor fi depuse într-un singur exemplar la sediul Muzeului Judetean din Botoșani, str. Unirii nr. 15 până la data de 08.11.2021, ora 10.00. Solicitările de clarificări pot fi depuse până la data de 29.10.2021, ora 14.00
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfașura la Muzeul Științele Naturii din Dorohoi, str. A. I. Cuza nr. 43, jud. Botoșani, la data de 09.11.2021 ora 11,00.
Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu procedura licitației publice se realizează conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare. Acțiunea în justiție se introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Botoșani, strada Maxim Gorki nr. 8, județul Botoșani, telefon 0231/511.739.

11.10.2021
Vizat,
Manager