Proiecte

History and Music – Values that Bring Us Together – M.U.H.I.S.

History and Music – Values that Bring Us Together – M.U.H.I.S.

Proiectul „History and Music – Values that Bring Us Together” (1.HARD/2.1/101) este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prioritatea 2.1, „Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și...