CUPRINS
• Cuprins, (pag.5)
• Contents, (pag.7)
• Lista colaboratorilor la AMS, XII, 2013, (pag.9)
• Abrevieri utilizate în AMS, XII, 2013, (pag.10)

SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE
• DIACONESCU Maria, Piese de cupru descoperirte la Vorniceni şi Corlăteni (culturile Cucuteni şi Noua), (pag.14)
• OLENIUC Florentina, Raport de cercetare arheozoologică întreprinsă în situl arheologic Vorniceni – Pod Ibăneasa din judeţul Botoşani, aparţinând culturii Cucuteni (faza AB), (pag.22)
• CIUCĂLĂU Daniel, Despre un fragment de castron cu trei torţi având reprezentări dendrologice, (pag.32)

SECŢIUNEA a II-a: ŢĂRI, LOCALITĂŢI ŞI EVOLUŢII DIVERSE
• MAXIM Mihai, „Capitulaţiile” (’ahdnāme – le) Ţării Româneşti au existat! Un arz al voievodului muntean Ştefan Cantacuzino din mai 1715 către sultanul Ahmed III, (pag.41)
• BOTEZATU Daniel, „Politica” Doamnei faţă de satele din ocolul Botoşanilor, (pag.48)
• ZEMKOVICS Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare aparţinând poliţiei târgului Botoşani (1859), (pag.55)
• NECHIFOR Iulian-Cătălin, Aspecte ale proprietăţii în anii modernităţii la Bucecea (judeţul Botoşani), (pag.58)
• PRODAN Dan, Izvoare istorice referitoare la trecutul localităţii Vorniceni, jud. Botoşani (I), (pag.82)
• PRODAN Andrei-Liviu, Sighişoara medievală şi modernă – muzeu în aer liber (III), (pag.132)
• VIERU Narcis Paul, Dinamica industriei în oraşul Botoşani (a II-a jumătate a secolului XIX – sfârşitul secolului XX), (pag.147)
• Botoşanii şi Marea Unire (1918), (pag.161)
• PRODAN Dan, Sărbătorirea unui deceniu de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 în România. Studiu de caz: oraşul Dorohoi, (pag.164)
• MEDIAN Gheorghe, Monumentele Botoşanilor. „Compania de mitraliere Maior Ignat în atac”, (pag.168)
• VIERU Nicoleta Delia, Cercetări şi observaţii meteorologice în oraşul Botoşani, (pag.174)

SECŢIUNEA a III-a: POLITICĂ, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
• AIOANEI Maria Oana, Argintărie şi biserică în Moldova lui Ştefan cel Mare. Biserica Sfântul Nicolae de la Popăuţi–Botoşani, (pag.178)
• ŞTIRBĂŢ Gheorghe-Florin, Aspecte ale vieţii politice în primii ani ai guvernării liberale (1876-1878) (I), (pag.190)
• CARANFILOF Bogdan, Prevestind Apocalipsa. Despre originile comunismului şi nazismului, (pag.207)
• ADĂSCĂLIŢEI Vasile, Presa dorohoiană la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX – lea. Consideraţii generale, (pag.226)
• BALANOVICI Sergiu, Prezenţe botoşănene în cel de-al Doilea război balcanic, (pag.247)
• MATEI Mihai, Liceul „Carmen Sylva” din Botoşani în timpul celui de-al Doilea război mondial şi a urmărilor sale dramatice (1940-1948), (pag.260)

SECŢIUNEA a IV-a: NICOLAE IORGA – TITANUL OMNIVALENT
• FLORESCU I. Gheorghe, Memoriile lui N. Iorga între aide-mémoire şi document (III), (pag.273)
• RÂPEANU Valeriu, Nicolae Iorga: o monumentală operă de moralist şi de artist, (pag.295)
• LUCA Catalin, N. Iorga şi curentele cultural-sociale ale Iaşului, (pag.306)
• PRODAN Dan, Iorga după Iorga. Noutăţi editoriale despre viaţa şi opera Titanului român, (pag.314)

SECŢIUNEA a V-a: MEMORIALISTICĂ ŞI OMAGIERE
• ALEXEI Lidia, Izvoare de inspiraţie în muzica lui George Enescu, (pag.327)
• ATUDOREI Vania, Soţia lui George Enescu a fost o scorpie – mărturie dureroasă, (pag.331)
• CARANICA Emil, Enrico Tamberlick, un mare tenor din secolul XIX născut la Botoşani, (pag.335)
• NECHIFOR Florica, Academician dr. Mihai Ciucă. 130 de ani de la naştere, (pag.350)
• PRODAN Dan, Turcologul MIHAI MAXIM – septuagenar, (pag.352)

SECŢIUNEA a VI-a: NOTE BIBLIOGRAFICE
• PRODAN Dan, Recenzii şi note bibliografice (III), (pag.359)
• CORNACI C.V. Mihai, CHIRICHEŞ Coriolan, Monetăriile oraşelor vest-pontice Histria, Callatis şi Tomis în epoca autonomă, (pag.390)
• CORNACI C.V. Mihai, CHIRICHEŞ Coriolan, Provincia Dacia. I Conî, (pag.393)

SECŢIUNEA a VII-a: IN MEMORIAM!
• IONEL BEJENARU (1948-2013) – (MEDIAN Gheorghe), (pag.397)

Acta_Moldaviae_Septentrionalis_XII_2013