ACTA  MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS 5-6/2006-2007 descarca de pewww.cimec.ro sau AICI

Rezachievici, Constantin – A fost Ştefan cel Mare ”ales” domn în aprilie 1457?,AMS., V-VI, p. 17.
Hriban, Cătălin – Oraşul Iaşi în timpul lui Ştefan cel Mare. O schiţă de topografie istoric, AMS., V-VI,. p. 31.
Josanu, Vitalie – Grigore Ureche despre cucerirea Cetăţii Albe în 1465. Ficţiune sau realitate istorică?, AMS., V-VI,p. 53.
Prodan, Dan – Moldoveni şi otomani în timpul lui Ştefan cel Mare. Completarea bibliografiei, AMS., V-VI,59.
Niţu Florentina – Ponderea podoabelor în cadrul acumulărilor de avere şi a zestrei jupaniţelor şi domniţelor din spaţiul românesc în secolele XVI-XVII, AMS., V-VI,p. 74.
Botezatu, Daniel – Sigiliul Botoşanilor, AMS., V-VI,p.93.
Haimovici, Sergiu – Studiul unui material arheozoologic provenit din situl medieval (sec. XIV-XV) de la Radovanu, AMS., V-VI,p. 107.
Prodan, Dan – Sistemul monetar otoman (1326-1914) şi influienţa sa asupra Ţărilor Române. Consideraţii general, AMS., V-VI,p. 115.
Adăscăliţei, Vasile – Dorohoiul şi locuitorii săi, AMS., V-VI,p. 127.
Giosan, Stela – Scrisori autografe Mihail Kogălniceanu în fondul documentar botoşănean, AMS., V-VI,p. 156.
Băltuţă, Steliana – Ceramica tip „Kuty”. Arie de răspândire, AMS., V-VI, p. 164.
Median Gheorghe, Cazacu Maricica, Cristina Dohotariu şi Adriana Enăşescu – Un document inedit privind activitatea farmaceutică la Botoşani în prima jumătate a secolului al XIX-lea, AMS., V-VI,173.
Median, Gh. – Personalităţi botoşănene uitate – Iosif Şmelţ (1834-1888), AMS., V-VI,p. 178.
Ceobanu, Adrian-Bogdan – Problema Basarabiei în contextul Războiului de Independenţă, AMS., V-VI,p. 183.
Brătescu, Liviu – „Chestunea” Dunării – o problemă pe agenda clasei politice româneşti (1878-1888), AMS., V-VI, p. 190.
Cervatiuc, Ştefan – Al XI-lea Congres al studenţilor din România desfăşurat la Botoşani în anul 1890 şi semnificaţiile sale, AMS., V-VI,p. 211.
Bejenaru, Ionel – Judeţul Botoşani la ora răscoalei. 100 de ani de la Marea Răscoală din 1907 (montaj de documente inedite), AMS., V-VI,p. 221.
Cornaci M., Siminiceanu I. şi Chiricheş C., – Memoria anului 1907 reflectată în filatelie şi numismatică, AMS., V-VI,p. 229.
Fetcu, Ion – 90 de ani de la bătăliile purtate de armata română în vara anului 1917. Triunghiul de foc: Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, AMS., V-VI,p. 255.
Bejenaru, Ionel – Grigore Ignat şi Botoşanii. Documente inedite, AMS., V-VI,p. 263.
Balanovici, Sergiu – Eminent ca militar, comandant şi om: Generalul de corp de armată Nicolae Samsonovici, AMS., V-VI,p. 279.
Bejenaru, Ionel – Fii ai oraşului Dorohoi, combatanţi în Primul Război Mondial, în spitale de campanie conduse de Dr. Iacob Iacobovici, AMS., V-VI,p. 285.
Manole, Gică – Memoriile sergentului Anichitei, AMS., V-VI,p. 288.
Budăi-Damaschin, Violeta – Momente premergătoare Marii Uniri de la 1918 – reflectate în „Neamul Românesc”, cu trimiteri la colecţia documentară a Casei Memoriale „Nicolae Iorga” Botoşani, AMS., V-VI,p. 307.
Mihalache, Andi – Ars moriendi. Cultul eroilor, AMS., V-VI,p. 330.
Viţalaru, Adrian – Nicolae Petrescu-Comnen – diplomat al României interbelice,AMS., V-VI,p. 346.
Şovan O.L., N. Puşcaşu – Un document inedit – Însemnările memorialistice ale lui Ion Mihalach. P, AMS., V-VI, 355.
Bejenaru, Ionel – In Memoriam – vieţi trecute la muzeu sau „opt Doamne şi toţi opt!”, AMS., V-VI, p.379.