ACTA  MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS
VII-VIII/2008-2009
descarca de pe www.cimec.ro sau AICI

Prăjinaru, V. Ioan – Noi contribuţii la cunoaşterea oiconimului Botoşani, AMS, VII-VIII, p. 15.
Botezatu, Daniel – Ocolul Domnesc al Botoşanilor, AMS, VII-VIII,p. 26.
Pânzar, Alexandru – Două hotarnice urbane din târgul Botoşanilor. O încercare de reconstituire a topografiei unei zone din „târgul vechi” Botoşani de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, AMS, VII-VIII,p. 46.
Vieru, Nicoleta Delia şi Vieru, Paul Narcis – Zonele funcţionale ale municipiului Botoşani (I), AMS, VII-VIII, p. 58.
Melniciuc, Aurel – Un fragment de vas cu motive antropomorfe din aşezarea de fază Cucuteni A-B de la Ripiceni-Holm (judeţul Botoşani), AMS, VII-VIII, p. 76.
Ciucălău, Daniel – Aşezări umane în Câmpia Jijiei Superioare în secolele II-IV d. Hr., AMS, VII-VIII, p. 79.
Fetcu, Ion – Transilvania-străvechi pământ românesc, AMS, VII-VIII, p. 84.
Ciucălău, Daniel – Hoarda de Aur şi spaţiul nord-dunărean la începutul statalităţii româneşti, AMS, VII-VIII, p. 88.
Manole, Gică – Posteritatea lui Io Ştefan Voievod, AMS, VII-VIII, p. 93.
Maxim, Mihai – Trei noi documente turceşti despre relaţiile româno-otomane la sfârşitul secolului al XVI-lea, AMS, VII-VIII, p. 99.
Cervatiuc, Ştefan – Lupta de la Verbia dintre Mihai Viteazul şi Ieremia Movilă din luna mai 1600. Localizare în actualul judeţ Botoşani, AMS, VII-VIII, p. 117.
Fărtăiş, Dan Vladimir – Stoparea atacului biologic asupra elementelor din piatră la turla bisericii Mănăstirii Dragomirna şi la cimitirul acesteia, AMS, VII-VIII, p. 123.
Sidoriuc, Eugenia – Corsajul de rochie descoperit la Mănăstirea Probota –  un reper în istoria costumului medieval românesc, AMS, VII-VIII, p. 126.

Butnariu, M. Viorel şi Setnic Eduard – Note numismatice (VII), AMS, VII-VIII, p. 133.
Dergaciova, Lilia – Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare din Republica Moldova (II), AMS, VII-VIII, p. 126.

Neagoe, Claudiu – Sfârşitul domniilor fanariote şi restaurarea domniilor pământene în Ţara Românească şi Moldova (1822), AMS, VII-VIII, p. 153.
Prodan, Dan – Etapele bibliografiei binomiale Al. I. Cuza – Unirea din 1859 (I), AMS, VII-VIII, p. 157.
Onofrei Ioan, Nistorică Sorin şi Mihai Ioan – Liceul Laurian din Botoşani în perioada 1859-1989, AMS, VII-VIII, p. 168.
Cornaci, Mihai – Pagini cultural-identitare din istoria zonei Botoşani (a doua jumătate a secolului al XIX-lea), AMS, VII-VIII, p. 191.
Adăscăliţei, Vasile – Evoluţia demografică a oraşului Dorohoi (1864-1916)-(I), AMS, VII-VIII, p. 202.
Bejenaru, Ionel – Mari personalităţi ale Botoşanilor în Europa, AMS, VII-VIII, p. 227.

Median, Gheorghe – Un document inedit referitor la căpitanul Grigore Ignat, AMS, VII-VIII, p. 230.
Balanovici, Sergiu – Personalităţi botoşănene în războiul de întregire a României (1916-1919), AMS, VII-VIII, p. 232.
Filipescu, Radu – Percepţia frontierei româno-sovietice în Parlamentul României (1919-1934), AMS, VII-VIII, p. 239.
Manole, Gică – Societatea Naţiunilor în viziunea revistei „Viaţa Românească”. Anii 1929-1933, AMS, VII-VIII, p. 253.
Baroi, Lidia – Unele aspecte privind acţiunile organizaţiilor evreieşti internaţionale împotriva guvernului Goga-Cuza (I), AMS, VII-VIII, p. 260.
Coajă, Costel – Politica Bisericii Ortodoxe Române faţă de evrei (1938-1948), AMS, VII-VIII, p. 268.
Mihalache, Ion – Însemnări memorialistice (II), AMS, VII-VIII, p. 277.
Median, Gheorghe – Octav Onicescu –  file de corespondenţă, AMS, VII-VIII, p. 286.
Bejenaru, Ionel – Interviu luat botoşăneanului de origine Eugen G. Neculau, AMS, VII-VIII, p. 288.
Bejenaru, Ionel – Scrisoarea unui vechi şi distins botoşănean-Eugen G. Neculau către subsemnatul, AMS, VII-VIII, p. 294.
Băltuţă, Steliana – Colecţii muzeale săteşti din zona Botoşani, AMS, VII-VIII, p. 296.
Budăi-Damaschin, Violeta – Valorificări patrimoniale la Casa Memorială „Nicolae Iorga”-Botoşani, AMS, VII-VIII, p. 301.
Pârvan, Lucica – Expoziţie permanentă de artă plastică redeschisă la Botoşani după 12 ani, AMS, VII-VIII, p. 306.

Aurel Dorcu (1928-2009) sau chipul frumos al modelului, (Ionel Bejenaru), AMS, VII-VIII, p. 309.
Doru Vilhem (1950-2009) sau Omul, Profesorul, Mentorul, Inspectorul (Dan Prodan), AMS, VII-VIII, p. 311.
Doru Vilhem (15.09.1950-22.10.2009), (Virgil Vântu), AMS, VII-VIII, p. 313.