HIERASUS 6/1986 descarca de pe www.cimec.ro sau AICI

ARHEOLOGIE

Brudiu, M. – O străveche inovaţie tehnică – foalele – descoperită la Crasnaleuca, comuna Coţuşca, judeţul Botoşani, H., VI, p. 7.
Ursulescu Nicolae, Şadurschi Paul – Săpăturile din 1985 din necropola tumulară Prăjeni (judeţul  Botoşani), H., VI, p. 15.
Şadurschi Paul, Cernelearu Ilie, Rusu C-tin – Celturi de bronz de factură răsăriteană descoperite pe teritoriul judeţului Botoşani, H., VI, p. 25.
Şadurschi Paul, Şovan Octavian-Liviu – Cetatea getică de la Cotu-Copălău, H., VI, p. 33.
Şadurschi, Paul – Două noi aşezări geto-dacice de la Cotu-Miculinţi şi Strahotin, judeţul Botoşani, H., VI, p. 41.
Şovan, Octavian-Liviu – Necropola din sec. IV e. n. de la Mihălăşeni – judeţul Botoşani, H., VI, p. 51.
Şovan Octavian-Liviu, Ignat M., Ungureanu N. – Sondajul arheologic de la Câmpeni, com. Prăjeni, jud. Botoşani,H., VI, p. 61.
Haimovici S., Rusu C. – Cu privire la un nou craniu de taurin (Bos Taurus) acornut, provenind din turbăria de la Lozna (judeţul Botoşani), H., VI, p. 73.
Haimovici S., – Studiul preliminar al materialului faunistic din aşezarea cucuteniană de la Mitoc – Valea lui Stan (judeţul Botoşani), H., VI, p. 77.
Haimovici, Sergiu – Studiul resturilor paleofaunistice din aşezarea de la Lozna-Străteni, datând din sec. VII-VIII e. n., H., VI, p. 83.

ISTORIE
Marin, I.D. – O ctitorie a Ţării Româneşti, în Moldova, din sec. al XIV-lea: Mănăstirea Doamnei de lângă Botoşani, H., VI, p. 97.
Murariu, Ioan – Ţinuturile Botoşani şi Dorohoi între anii 1774 şi 1835, H., VI, p. 113.
Andronic, Alexandru – Unele probleme privind istoria comerţului românesc în concepţia lui Nicolae Iorga, H., VI, p. 131.
Bălaşa, D. – Asistenţa farmaceutică la Botoşani, H., VI, p. 141.
Giosan, Stela – Documente privind începutul sistematizării oraşului Botoşani, H., VI, p. 145.
Bejenaru, Ionel – „Ardealul ne cheamă, cu inima plină de dor…” Botoşanii şi Marea Unire, H., VI, p. 151.
Median, Gheorghe – Manifestări expoziţionale la Botoşani în primele decenii ale sec. XX, H., VI, p. 157.
Amarandei, Gheorghe – Aspecte ale contribuţiei fostului judeţ Dorohoi la înfăptuirea Marii Uniri din 1918, H., VI, p. 163.
Maximiuc, Ion – Publicaţii şi publicişti din Nordul Moldovei (II). Încercare de sinteză asupra istoriei presei din judeţul Botoşani, H., VI, p. 167.
Maximiuc, Ion – File din istoria presei locale – Publicişti de vază în ziarul „Clopotul” din Botoşani, H., VI, p. 185.
Maftei, Victor – „Clopotul” 1933-1934. Atricolul de fond – semnal de alarmă împotriva fascizării ţării, puternică chemare la lupta împotriva nedreptăţilor politice şi sociale ale orânduirii burghezo-moşiereşti, H., VI, p. 199.
Cloşcă, Constantin – Contribuţia populaţiei din judeţul Botoşani la războiul antihitlerist din vara anului 1944, H., VI, p. 205.

MEMORIALISTICĂ
Murariu, Ioan – Documente inedite privind activitatea comercială a comisului botoşănean Ionică Tăutul, H., VI, p. 215.
Bejenaru, Ionel – Doi revoluţionari paşoptişti botoşăneni în Bucovina: Nicolae Pisoski şi Dimitrie Rallet, H., VI, p. 223.
Haller, Iacob – Contribuţia savantului Ion Simionescu la dezvoltarea ştiinţei şi culturii româneşti, H., VI, p. 227.
Macarie, Gheorghe – Tiberiu Crudu, H., VI, p. 233.
Froicu, Petru – Savantul Petru Şuster şi satul natal, H., VI, p. 245.
Şuster, Elena Florica – Profesor dr. Petru Şuster în amintiri, H., VI, p. 249.
Boos, Constantin-Stihi – Revelaţiile manuscriselor eminesciene-mărturiile ineditelor, H., VI, p. 251.

RESTAURARE. CONSERVARE
Fărtăiş, Dan – Ceramica – factori de degradare, H., VI, p. 259.
Pîrîu, Corneliu – Încercări de adaptare a unor materiale şi tehnologii noi în restaurarea lemnului, H., VI, p. 263.

ŞTIINŢELE NATURII. GEOGRAFIE
Slavic, Gheorghe – Regionarea climatologică şi potenţialul ei economic în judeţul Botoşani, H., VI, p. 267.
Dănilă, Ioan – Contribuţii la cunoaşterea caracteristicilor bioecologice şi răspândirii popândăului (Citellus citellus L. 1766, Rodentia) în Romania, H., VI, p. 273.
Aur, Nicu I. – Contribuţii la studiul geografic al aşezărilor rurale de pe Valea Siretului,H., VI, p. 283.
Moscalu, Emil – Goranka Tončeva, Chronologie du Hallastatt ancien dans la Bulgarie de nord-est, Sofia, 1980 (Studia Thracica 5), 149 p., 45 fig. în text.,  H., VI, p. 293.